Archives: 2017 March

กฏเกณฑ์ของการสอบเทียบเครื่องมือวัด(Calibration)

March 24th, 2017, Comments Off on กฏเกณฑ์ของการสอบเทียบเครื่องมือวัด(Calibration)

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ยังไม่ตายวิธีการหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ต่อเรือความเด็ดเดี่ยวว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณภาพพร้อมกับหลักเกณฑ์เป็นธรรม พอเหมาะแก่การนำไปใช้งานในวิธีการผลิต เพราะนำไปสู่ผลสุดท้ายก็คือผลผลิตที่ผลิตออกมาได้อย่างมีสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ที่โรงงานระบุ โดยการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คือการเปรียบกับค่าของเครื่องมือวัดของโรงงาน กับค่ากฏเกณฑ์ของห้องหับทำงานทำการสอบเทียบที่สามารถสอบกลับได้สู่เกณฑ์แห่งชาติ หรือกฏเกณฑ์ระหว่างชาติได้ โดยในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) ด้วยทุกครั้ง ในประจุบัน ทุกกฏเกณฑ์สากล จะมีข้อกำหนดที่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งสิ้น เช่น ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, มอก.18000 ฯลฯ  การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของห้องทำงานสอบเทียบ TIC มีเกณฑ์เช่นนี้   หาได้การรับแขกเกณฑ์สากล ISO/IEC 17025:2005 เครื่องอุปกรณ์เกณฑ์จากยุโรปและอเมริกา สามารถสอบกลับถึงเกณฑ์นานาชาติ (Traceability) เช่น NIST, NIMT, PTB, BIPM, OFMET, NMI เป็นต้น   พนักงานที่ทำการสอบเทียบมีทักษะ ความจัดเจนและประวัติการฝึกเทศน์แจงอย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามกติกาตามหลักเกณฑ์ ISO/IEC 17025:2005  ยืนยันระยะเวลาสอบเทียบ […]

Feed

https://www.igreigre.org / 2017 March