Category: หม้อแปลงไฟฟ้า

การทดสอบการยอมรับและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

April 29th, 2022, Comments Off on การทดสอบการยอมรับและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

หม้อแปลงไฟฟ้าพลังงานเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสำคัญ และทำให้การติดตั้งเป็นงานใหญ่โตที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากโปรแกรมการทดสอบและการตรวจสอบที่ดี การทดสอบและตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ควรเริ่มต้นด้วยการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและดำเนินการต่อไปตลอดชีวิต ขั้นตอนการตรวจสอบการยอมรับ การทดสอบ และการเริ่มต้นใช้งานเบื้องต้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกจะเผยให้เห็นชิ้นส่วนหรือสิ่งของที่ขาดหายไประหว่างการขนส่ง หม้อแปลงไฟฟ้านอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นตรงตามที่ระบุหรือไม่ การทดสอบการยอมรับจะเปิดเผยข้อบกพร่องในการผลิตหากมี และสร้างข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทดสอบในอนาคต หม้อแปลงไฟฟ้าขั้นตอนการเริ่มต้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อหม้อแปลงอย่างถูกต้อง และไม่มีข้อบกพร่องแฝงอยู่ก่อนที่หม้อแปลงจะได้รับพลังงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อแปลงเริ่มทำงานตามที่ควรจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้ตลอดอายุการใช้งาน หม้อแปลงไฟฟ้าผู้ผลิตแนะนำขั้นตอนการยอมรับและการเริ่มต้นใช้งานที่หลากหลาย และเป็นการดีที่สุดที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าที่เชื่อถือได้พอสมควร เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว หม้อแปลงจึงต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย และสามารถทนต่อการโอเวอร์โหลด ไฟกระชาก ความผิดปกติ และในบางกรณีอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพเพียงผิวเผิน แม้ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าจะทนต่อความผันผวนทางไฟฟ้าได้มาก แต่ก็เสื่อมสภาพตามอายุ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจหาและแก้ไขปัญหาก่อนที่จะบานปลายไปสู่การซ่อมแซมที่มีราคาแพง นี่คือที่มาของโปรแกรมตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาที่ดี

Feed

https://www.igreigre.org / หม้อแปลงไฟฟ้า