พระพุทธเจ้าดับความกลัวคืออะไร

October 3rd, 2022

 

เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและการคุ้มครอง และเชื่อว่าจะสร้างพลังงานที่ขจัดความกลัวและความสงสัย ท่านี้สามารถรับรู้ได้จากตำแหน่งของแขนขวา ในการปัดเป่าความกลัว ฝ่ามือหันออกที่ระดับไหล่และแขนงอเล็กน้อย สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญทางพุทธศาสนานี้เน้นย้ำถึงพลังทางจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ที่จัดทำขึ้น พระโพธิสัตว์เป็นผู้บรรลุถึงสภาวะตรัสรู้และน้อมรับพระพุทธเจ้า โคลนสามารถถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพเนื่องจากมือที่ว่างเปล่าและไม่มีอาวุธ ตำแหน่งนี้มักถูกตีความผิดโดยชาวตะวันตกว่าเป็นสัญญาณให้หยุด

พระพุทธเจ้าแต่เป็นความกล้าหาญอย่างแท้จริง

นักประวัติศาสตร์ชาวพุทธเชื่อว่ามูดราที่ขจัดความกลัวเป็นการแสดงท่าทางของพระพุทธเจ้าศากยมุนีหลังจากที่พระองค์บรรลุการตรัสรู้ เรื่องเล่าจากตำนานในพุทธศาสนามักเล่าถึงพระพุทธเจ้าที่ตรัสถึงการใช้โคลนนี้เพื่อทำให้ศัตรูที่ข่มขู่เขาสงบลง เฉพาะพระพุทธรูปหรือรูปปั้นพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะเห็นในท่าปัดเป่าความกลัว เนื่องจากจะเป็นประโยชน์เฉพาะกับผู้บรรลุการตรัสรู้เท่านั้น ในประเทศไทยและลาว ท่านี้มักพบเห็นในพระพุทธรูปยืน โคลนนี้ระบุมากที่สุดด้วยพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ คือ พระพุทธปัญญา 5 พระองค์

พระใหญ่ที่แสดงถึงคุณสมบัติหลักของปรัชญาพุทธ พวกเขามักจะแสดงเป็นทิศทางที่สำคัญ เหนือ, ใต้, ตะวันออก, ตะวันตกและศูนย์กลาง เป็นเรื่องปกติที่จะนั่งสมาธิเกี่ยวกับ พระพุทธเจ้าเพื่อต่อสู้กับความรู้สึกอิจฉาริษยาและเน้นความสำเร็จของตนเอง เนื่องจากความหึงหวงถือได้ว่าเป็นความกลัวรูปแบบหนึ่ง การใช้ท่าทางจึงสมเหตุสมผล พระหัตถ์ขวาถือพระอภัยมุทรา ส่วนพระหัตถ์ซ้ายห้อยพระหัตถ์

ในบางครั้งมือซ้ายถือวารทมุทราซึ่งเป็นการมอบของขวัญ

ความหมายเชิงสัญลักษณ์อีกประการหนึ่งของท่าปัดเป่าความกลัวคือการตีความการกระทำของการเทศน์ การตีความของพระพุทธเจ้าจีนและคันธาระคือสิ่งที่มักใช้ท่าปัดเป่าความกลัวเพื่อเป็นตัวแทนของการเทศนาของพระพุทธเจ้า ผู้ที่ตกแต่งบ้านด้วยการตกแต่งแบบเอเชียสามารถนำบ้านสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการแสดงพระพุทธรูปในท่าปัดเป่าความกลัว การใช้งานที่ชัดเจนที่สุดคือเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันและความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเตือนเราถึงคุณค่าของความแข็งแกร่งภายในและความจำเป็นในการเน้นการเดินทางฝ่ายวิญญาณของเรา

พระพุทธเจ้าเพื่อขจัดความสงสัยและความกลัว เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งที่เข้าใจว่าความอาวุโส การติดเชื้อ และการตายจะมาถึงทุกคนที่เขาชื่นชอบ สิทธัตถะไม่มีที่พักพิงให้พวกมัน เช้าวันรุ่งขึ้นผู้ปกครองเดินผ่านผู้ทำสมาธิซึ่งนั่งกินเข้าไปอย่างลึกซึ้ง เมื่อสบตาและสมองเชื่อมต่อกัน เขาเข้าใจว่าความไร้ที่ติที่เขามองหาจากภายนอกนั้นต้องอยู่ภายในจิตใจด้วยตัวมันเอง การพบชายผู้นั้นทำให้พระพุทธเจ้าในอนาคตได้ลิ้มลองรสชาติของจิตใจเป็นครั้งแรกและเป็นที่ดึงดูดใจ สถานพักพิงที่แท้จริงและยั่งยืน ซึ่งเขารู้ว่าเขาจำเป็นต้องเผชิญหน้าเพื่อประโยชน์ของทุกคน

 

 

Categories: การศึกษา

Leave a comment

Feed

https://www.igreigre.org / พระพุทธเจ้าดับความกลัวคืออะไร